Punktacja Rankingu Wystawowego

Lokaty i tytuły

  

 

 

bez lokaty

Lokata 4

Lokata 3

Lokata 2

Lokata1

Zw.Młodzieży

Naj.Junior w Rasie

Naj.Weteran w Rasie

CWC

CACIB

Res.CACIB

Naj.Dor.Pies/Suka

BOS

Zwycięzca Rasy

I BIS Junior

II BIS Junior

III BIS Junior

IV BIS Junior

I BIS Użytkowy

II BIS Użytkowy

III BIS Użytkowy

IV BIS Użytkowy

I BIS Weteranów

II BIS Weteranów

III BIS Weteranów

IV BIS Weteranów

I BOG

II BOG

III BOG

IV BOG

I BIS

II BIS

III BIS

IV BIS

wystawa krajowa

CWC

 

 

2

4

6

8

10

10

15

15

10

-

-

10

10

20

50

40

30

20

30

20

10

5

30

20

10

5

50

40

30

20

80

70

60

50

wystawa międzynarodowa

/ championów

 

4

8

12

16

20

20*

30*

 30*

20

40*

25*

20

20

40

100*

80*

60*

40*

60*

40*

20*

10*

60*

40*

20*

10*

100*

80*

60*

40*

160

140

120

100

Zwycięzca Polski

 

 

 

4

8

12

16

20

20

40

 40

20

40

25

40

40

80

100

80

60

40

60

40

10

10

60

40

20

10

100

80

60

40

160

140

120

100

wystawa klubowa

 

 

 

5

10

15

20

25

25

40

 40

25

-

-

25

25

50

125

100

75

50

75

50

25

15

75

50

25

15

-

-

-

-

200

175

150

125

wystawa europejska

 

 

8

16

24

32

40

40

80

80

40

80

50

80

50

100

800

600 

400 

200 

400 

300 

200 

100 

400

300 

200 

100 

400

300

200

100

800

600

400

200

wystawa światowa

 / Crufts

 

 

10

20

30

40

50

50
80
 80
50
100
75
100
60
120
1000
800
600
400
600
500
400
300
600

500 

400 
300 
600
500
400
300
1000
800
600
400

*- nie dotyczy wystawy championów