Najczęściej określane mianem sportów obronnych, swój początek biorą w hodowli i selekcji owczarka niemieckiego. Głównym celem prób obrończych była ostra selekcja pod kątem hodowli osobników o najsilniejszych popędach z jednoczesnym zachowaniem równowagi między nimi i dużą chęcią współpracy z człowiekiem. Najpopularniejsza na świecie dyscyplina to bazujące na międzynarodowym regulaminie IPO (Internationale Prüfung Ordnung) składające się z trzech elementów: pracy węchowej, posłuszeństwa i pracy obrończej. Ponadto w innych krajach Europy popularne są: MONDIORING FCI, który składa się z trzech elementów: posłuszeństwo, skoki, obrona; RING FRANCUSKI, opracowany na podstawie regulaminu mondioringu i sprawdza posłuszeństwo, obronę i skoki stopniowane w skali trudności; oraz CAMPAGNE, najtrudniejszy spośród wszystkich sportów obrończych, gdyż zawody odbywają się w bardzo zróżnicowanych warunkach, ćwiczenia są za każdym razem inne i mają na celu sprawdzenie walorów użytkowych psa: węchu, skoczności, pracy w wodzie, posłuszeństwa, odwagi, odporności, ale również i socjalności, stad psy biorące udział w zawodach campagne należą do najbardziej wszechstronnych.

Regulamin IPO

Opracowała: Dagmara Strumińska-Parulska, www.alfatauri.pl