Flyball, jak sama nazwa wskazuje, to latająca piłka. Ten sport to psia sztafeta, w której biorą udział dwie drużyny psów (zespoły składają się z 4-6 psów). Zadaniem każdego psa jest pokonanie czterech płotków i powrót na linię startu z piłką, którą wcześniej musi samodzielnie uwolnić z maszyny (naciskając ją łapą) ustawionej na końcu toru. Po złapaniu piłki, pies powinien powrócić ta sama droga (pokonując przeszkody) do przewodnika. Wygrywa drużyna, która najszybciej i najbardziej poprawnie (lub z jak najmniejszą liczbą błędów) wykona zadanie.

Regulamin Flyball

Opracowała: Dagmara Strumińska-Parulska, www.alfatauri.pl